Latest Updates

Sejarah Candi Pawon

Sejarah Candi Pawon

   Pendirian Candi Pawon diperkirakan pada pertengahan abad VIII, hampir bersama dengan Candi Mendut dan Candi Borobudur. Nama ''pawon'' sendiri, menurut sebagian orang, berasal dari kata ''pa-awu-an''
yang berarti tempat menyimpan awu ( abu ) . Pada bilik candi di tubuh candi semula diperkirakan terdapat arca bodhisattva sebagai bentuk penghormatan kepada raja Indra.

  Berdasarkan prasasti karang tengah ( 824 m ), arca tersebut mengeluarkan ''vigra'' ( sinar ), sehingga arca Bodhisattva tersebut kemungkinan dibuat dari logam perunggu. Menurut Poerbatjcaraka, candi Pawon merupakan upa angga ( bagian dari ) Candi Borobudur, karena adanya kemiripan motif pahatan pada Candi Pawon dengan Candi Mendut dan Candi Borobudur.

  Candi Pawon merupakan bagian dari Borobudur Temple Compounds yang terletak sebagai Warisan Budaya Dunia nomor 592. Sekilas sejarah dan wawasan tentang Candi Pawon, semoga bermanfaat.


Salam hangat Lensa Pelancong
redaksi : lensapelancong(at)gmail.com

0 Response to "Sejarah Candi Pawon"

Post a Comment

Powered by Blogger.